ביצוע הזמנות בקופה הרושמת והעברתן לעסקה פעילה

MCR אפליקציית קופה רושמת מאפשר ביצוע הזמנות והעברתן לקופה כעסקאות פעילות.

המערכת מבחינה בין שני מצבים:

  1. מצב הזמנות
  2. מצב עסקאות

בהגדרות, הגדרות כלליות יש לבחור במצב מערכת:

כאשר ההזמנה מסומנת, המערכת נמצאת המצב הזמנות וניתן לבצע הזמנות עבור לקוחות במערכת. ניתן להבחין במצב המערכת בצד שמאל למעלה של הקופה:

כדי לסיים הזמנה יש ללחוץ על כפתור סיום והפקת הזמנה.

ההזמנות נשמרות במערכת הדוחות תחת מסמכים יומיים ומסמכים תקופתיים.

העברת הזמנה לקופה לביצוע עסקה

כדי להעביר הזמנה לעסקה תחילה יש לוודא שהמערכת הינה במצב של עסקאות:

כאשר המערכת במצב עסקאות, יש לגשת לדוחות, מסמכים יומיים או תקופתיים ולבחור את ההזמנות אותן רוצים להעביר לקופה, כמובן שניתן להעביר יותר מהזמנה אחת לביצוע עסקה:

לחיצה על מספר ההזמנה תפתח חלון העברת הזמנה לקופה:

בלחיצה על העתק סל מוצרים, ההזמנה עוברת במלואה לקופה, ניתן לסיים את ההזמנה כפי שהיא או להוסיף מוצרים נוספים לעסקה:

 

כעת נותר להשלים את העסקה ככל עסקה רגילה, לבחור את שיטת התשלום, לסיים את העסקה ולהדפיס את החשבונית.