איך משתמשים ב MCR קופה רושמת

כדי לבצע עסקה בקופה יש לבצע את השלבים הבאים:

  • יש ללחוץ על תמונת הפריט המבוקש כדי להעבירו לקופה. לחיצה נוספת על הפריט תגדיל את הכמות. ניתן למצוא פריט גם באמצעות חיפוש על פי שם הפריט בראש הקטלוג.
  • כדי לעדכן פריט המצוי בקופה, יש ללחוץ על שורת הפריט ולעדכן, מחיר, כמות, הנחה לפריט. כדי למחוק פריט מהרשימה יש לרשום בכמות 0.
  • בחירת שיטת התשלום המבוקש ועדכון נתוני התשלום לפי השיטה שנבחרה. ניתן לשלב בין שיטות תשלום.

    כאשר לוחצים על הויי (V) הכפול, הסכום במדוייק יכנס למערכת.

    במידה ומשלמים במזומן, ניתן להכניס את הסכום ששולם, ללחוץ על הויי (V) הבודד והמערכת תציג את העודף שיש לתת ללקוח.

  • במידה ומנהלים מועדון לקוחות או לצורך רישום שם עסק/לקוח על גבי החשבונית יש לבחור לקוח מתוך הרשימה או לעדכן לקוח חדש.
  • לסיום החשבון יש ללחוץ על סיום והפקת חשבוניות, החשבונית תופיע על המסך כדי לעדכן פרטים יש לחזור לקופה.
  • כדי לסיים את העסקה יש לבחור האם להדפיס חשבונית או לסיים את העסקה ללא הדפסה.

עם סיום הפקת החשבונית הקופה מוכנה לעסקה הבאה.

נתוני העסקה נרשמים במערכת ומופיעים בדוחות.