אילו סוגי מסמכים הקיימים ב MCR אפליקציית קופה רושמת?

MCR קופה רושמת מאפשרת לנהל מגוון רחב של מסמכים:

חשבונית מס/קבלה

הזמנה

חשבונית מס

קבלה

חשבונית עסקה

תעודת משלוח

הצעת מחיר

מסמך כללי

מעבר בין סוגי מסמכים:

כדי לעבור בין המסמכים, יש לבחור בהגדרות-הגדרות כלליות-בחירת מצב מערכת את המסמך הרצוי:

עם בחירת המסמך בראש הקופה יופיע המצב של המערכת.

דוגמא כיצד לעבור בין סוגי מסמכים בקופה הרושמת:

ניקח לדוגמא הצעת מחיר, נבחר במצב הצעת מחיר, נבחר את הפריטים המבוקשים:

 

בלחיצה על סיום והפקת הצעת מחיר נמלא את שם הלקוח:

עם בחירת שם הלקוח תודפס הצעת המחיר ללקוח עם כל הפרטים הרלוונטים.

כאשר נרצה לנהל את הצעות המחיר (או כל מסמך אחר), נכנס לדוחות, דוחות יומיים או תקופתיים, ניהול מסמכים ונמצא את המסמך אותו נרצה לנהל:

יש לבחור את המשך הפעילות שנרצה לעשות על אותו מסמך, בלחיצה על חשבונית מס/קבלה/הזמנה נעבור ישירות לקופה עם פרטי ההצעה ונוכל להשלים את העסקה:

כעת נותר להשלים את העסקה ומסמך חדש יווצר.